Ştiri

Sursa imaginii:

Postat de: Reporter

Ştiri / Eurovision 2019

12 Mai 2019 / 16:38

Notă cu privire la protecţia datelor în cadrul televotingului pentru Eurovision Song Contest

Următoarele informaţii vă vizează  în calitate de participant la telvoting pentru concursul Eurovision, cu o retrospectivă a procesării de date personale şi asupra drepturilor dvs. în conformitate cu legea privind protecţia datelor.

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor şi cine este persoana mea de contact?

Controlorul de date este:

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Köln

Germania

Puteţi contacta ofiţerul pentru protecţia datelor la

privacy@digame.de

Ce surse şi date vor fi folosite?

Vor fi procesate doar datele personale care sunt recepţionate atunci când vă transmiteţi votul fie prin telefon, fie prin SMS, utilizând conexiuni furnizate de operatorul dvs. de telefonie fixă ​​sau de telefonie mobilă.

Vor fi colectate doar următoarele categorii de date:

- numărul dvs. de telefon mobil ,

- data şi ora la care aţi participat la televoting,

- denumirea operatorului dvs. de reţea fixă ​​sau de telefonie mobile,

- tipul de contract pe care îl aveţi cu operatorul (preplătit, contractat).

 

Care este scopul procesării datelor şi care este temeiul juridic?

Datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu reglementările Regulamentului UE privind prelucrarea generală a datelor (GDPR) şi cu Legea federală a protecţiei datelor (BDSG) şi luând în considerare balanţa intereselor (articolul 6, alineatul 1, (f) GDPR).

 

Cui vor fi transmise datele?
În interiorul companiei Digame datele dvs. vor fi accesibile departamentelor care au nevoie de ele pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale şi legale. Furnizorii de servicii şi agenţii delegaţi angajaţi de Digame pot primi, de asemenea date în acest scop, dacă se angajează să menţină în special confidenţialitatea şi integritatea. De exemplu: furnizorii de servicii IT sau furnizorii de telecomunicaţii.

Nu vor exista transferuri de date personale către destinatarii din afara Digame. Deşi Digame nu este organizator al Eurovision - acesta este UERT, Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Geneva), Elveţia - în temeiul legii pentru protecţiei datelor, Digame este controlorul de date, astfel cum este definit în art. 4 (7) GDPR în ceea ce priveşte televotingul. Asta pentru că se vor furniza către UERT doar rezultate anonime ale televotingului.

 

Vor fi datele transferate într-o ţară terţă sau într-o altă organizaţie internaţională?

Datele cu caracter personal menţionate mai sus nu vor fi transferate.

 

Pe ce perioadă vor fi stocate datele?

Datele personale vor fi stocate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi legale.

 

De îndată ce datele nu mai sunt necesare pentru onorarea obligaţiilor contractuale sau legale, acestea vor fi distruse, cu excepţia cazului în care prelucrarea ulterioară - pentru o perioadă determinată de timp - este necesară pentru următoarele scopuri:

- îndeplinirea obligaţiilor de depozitare legate de legislaţia comercială şi fiscală,

- Codul comercial german (HGB), Codul fiscal (AO), Legea privind spălarea banilor (GwG). Aceste legi prevăd, în general, perioade de depozitare în scopuri de arhivare şi documentare cuprinse între două şi zece ani.

 

Ce drepturi de protecţie a datelor aveţi?

Fiecare participant la televoting are dreptul la informare conform articolului 15 GDPR; dreptul la rectificare conform Articolului 16 GDPR; dreptul de ştergere conform Articolului 17 GDPR; dreptul la restricţionarea prelucrării în conformitate cu articolul 18 GDPR, dreptul de a se opune în conformitate cu articolul 21 GDPR şi dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR.

Mai mult decât atât, aveţi dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecţiei datelor (articolul 77 din GDPR).

Orice consimţământ pe care îl acordaţi pentru prelucrarea datelor dvs. personale de către noi poate fi retras în orice moment. Reţineţi că retragerea consimţământului se va aplica numai pentru viitor. Prelucrarea care a avut loc înainte de retragerea consimţământului nu va fi afectată de aceasta.

Sunt obligat să furnizez date?

Pentru a participa la televoting, trebuie să furnizaţi datele personale menţionate mai sus

Are loc un proces automat de luare a deciziilor?

În principiu, nu sunt utilizate procese de luare a deciziilor pe deplin automatizate, aşa cum sunt definite în art. 22 GDPR la încheierea, desfăşurarea sau încetarea relaţiei de afaceri. De asemenea, nu folosim profilarea.

Am dreptul la obiecţii?

Informaţii despre dreptul dvs. la obiecţii, conform art. 21 GDPR

Dreptul de a formula obiecţii într-un anumit caz

Aveţi dreptul să vă opuneţi în orice moment, din motive legate de situaţia dvs. particulară, procesării datelor cu caracter personal referitoare la dvs., care se bazează pe litera (f) din art. 6 Par. 1 GDPR (prelucrarea datelor ţinând cont de balanţa intereselor).

Dacă obiectezi, atunci nu vom mai procesa datele tale cu caracter personal decât dacă putem demonstra motive legitime pentru procesarea care depăşesc interesele, drepturile şi libertăţile dvs sau pentru stabilirea, exercitarea şi apărarea revendicărilor legale.

Beneficiarul unei obiecţii

Puteţi formula obiecţia în mod informal sub titlul "Obiecţii", în care să precizaţi numele, adresa şi data naşterii, adresându-le la:


digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Köln

Germania

Tel .: +49 221 59 68 88 80

privacy@digame.de

Comentarii