Centrul de Instruire Continuă

Centrul de Instruire Continuă a fost constituit în anul 2017 ca o subdiviziune a Companiei „Teleradio-Moldova”(TRM) cu scopul instruirii şi calificării salariaţilor TRM, perfecţionării profesionale continue a acestora. Centrul contribuie la îmbunătăţirea cuantificabilă a profesionalismului şi a competenţelor salariaţilor TRM. Eficienţa activităţii acestuia se regăseşte în calitatea superioară a produselor mediatice. Centrul de Instruire Continuă a fost mult timp gândit pentru că profesionalismul şi experienţa multor reporteri, regizori, producători, care activează la TRM de o lungă perioadă, trebuie să fie continuată şi transmisă. Graţie suportului Uniuni Europene şi contribuţiei Consiliului Europei, a devenit realitate. În total, pe parcursul anului 2018 au fost instruiţi 369 de participanţi.